Trilogie: De kronieken van Cedran

€ 39,90 (inclusief 9% btw)
Aantal

Trilogie: De kronieken van Cedran

Auteur: Dennis Barten

Prijs: 39,90

ISBN: 978-94-6308-023-1

 

Het koninkrijk Cedran wordt bevolkt door de mensen en de drachons. Dra-

chons zijn reptielen in mensengedaante, die rechtstreeks afstammen van de 

oude draken. 

 

Lang geleden leefden mensen en drachons vreedzaam naast elkaar. Tot de 

kwade Drahkan opstond, die in afgunst een burgeroorlog ontketende om 

de troon. Koningin Valkyra versloeg uiteindelijk de machtige drachon, maar 

tegen een hoge prijs. Ze verbande zijn ziel naar een gevangenis ver van de 

bewoonde wereld. Langzaam keerde de rust terug in Cedran. 

 

Na vele jaren staat de geest van Drahkan nu op het punt van terugkeren. Zijn 

sluimerende haat ontwaakt de gevreesde drakenkoorts; een vreselijke ziekte 

die uiteindelijk iedere menselijke Cedraniër zal vellen. Daarna zal, zo zegt de 

legende, Drahkan uit zijn gevangenis breken en met een leger van drachon-

volgelingen over de lijken naar de troon marcheren. 

 

Gelukkig brengt het lot ook een hoopvolle boodschap. De vogelvrije drachon 

Uck en mens Jared worden gezien als Verlossers, de enigen die de geest van 

Drahkan kunnen stoppen en zo Cedran voor de ondergang kunnen behoeden. 

Helaas blijken deze twee vrijbuiters zelf heel andere plannen te hebben...

Betalingsopties